Fortuner

  1,033,000,000

  Fortuner 2.8V 4×4 AT Máy Dầu ( Lắp ráp trong nước )
  1,354,000,000 VNĐ

  Fortuner 2.7V 4×2 AT Máy xăng ( nhập khẩu )
  1,150,000,000 VNĐ

  Fortuner 2.4G 4×2 AT ( Lắp ráp trong nước )
  1,096,000,000 VNĐ

  Fortuner 2.4G 4×2 MT Máy dầu ( Lắp ráp trong nước )
  1,033,000,000 VNĐ

  Fortuner 2.7V 4×4 AT Sport ( nhập khẩu ) Máy Xăng

  1,236,000,000 VNĐ

  Danh mục:
  0963.417.555